top of page

API Management / API Development

 

Nieustanna zmiana jest czymś, co charakteryzuje ekosystem świata cyfrowego.  Zarządzanie interfejsami API to proces budowania bezpiecznych interfejsów API, publikowania ich w celu ponownego użycia i wdrażania w skalowalnym środowisku. API Management pozwala tworzyć interfejsy API z usług chmurowych i lokalnych, publikować je oraz mierzyć konsumpcję przy jednoczesnym kontrolowaniu dostępu. Wbudowane narzędzia analityczne zapewniają odpowiednie narzędzia pomiarowe, a brama API (ang. API Gateway) pełni funkcję ochronną, zapewniając bezpieczeństwo oraz skalowalność i wysoką dostępność.

W dzisiejszym świecie, aby przetrwać musimy nauczyć się szybko adoptować. Zmianę napędzają rosnące oczekiwania i potrzeby klientów. Wyzwaniom tym biznes musi sprostać i aby sprostać musi stale ewoluować. Dzięki API może to robić. API (skrót od ang. Application Programming Interface) pozwalają na komunikację systemów między sobą, wykorzystując uniwersalne protokoły.  Niezaprzeczalnie wymiana informacji pomiędzy systemami tak jak niesie za sobą olbrzymie możliwości tak wprowadza szereg ryzyk, które należy monitorować a tam gdzie to możliwe minimalizować. Tu z pomocą przychodzi API Management

 

Całościowe zarządzanie API nabiera szczególnego znaczenia, gdy biznes musi mieć dostęp do narzędzi, które umożliwią planowanie, analizę, udostępnianie i kontrolowanie wszystkich faz cyklu życia API. Zwłaszcza, gdy liczba API obecnych w ekosystemie rośnie gwałtownie. Optymalizacja działania i bezpieczeństwo są w takim wypadku bezwzględnie obowiązkowe.

 

Firma Euler jest partnerem firmy

Axway_logo_horiz_clr_rgb.png
bottom of page