top of page

Software Development

 

Realizowane przez nas projekty integracyjnie zawsze wymagają realizacji prac programistycznych. Prac, które pozwalają "budować mosty" pomiędzy dostarczanym przed producenta oprogramowaniem a specyficznymi wymaganiami biznesowymi naszych klientów. Budowa "takich mostów" to regularna weryfikacja kompetencji oraz  kreatywność naszych specjalistów. Weryfikacja, której wynikami są zadowoleni klienci oraz dziesiątki referencji jakimi dysponujemy.

 

Oferujemy Państwu usługi integracyjne produktów opartych o technologię Java, ze szczególnym naciskiem na rozwiązania firmy Oracle, w których firma Euler się specjalizuje.

bottom of page